Život je príliš krátky na vysedávanie v dopravnej zápche!

Doprava je posledné desaťročia kľúčovou témou každého primátora. O potrebe rekonštrukcie ciest, zavedenia parkovacej politiky, zefektívnenia verejnej dopravy či budovania cyklotrás počúvajú Banskobystričania každé volebné (obzvlášť predvolebné) obdobie. Na prvý pohľad sú myšlienky udržateľnej mobility, ktorá vo vyspelých mestách pomáha riešiť negatívne dopady dopravy na zdravie a kvalitu života obyvateľov, každému známe. V skutočnosti však realizácia premysleného komplexného plánu zo strany nášho mesta stále neexistuje.

Požiadavka na parkovanie áut je z roka na rok vyššia, dopravné zápchy na exponovaných úsekoch sú čoraz väčšie, cyklotrasy nepribúdajú, počet ľudí prepravených vo verejnej doprave stále klesá, a to aj napriek tomu, že dotácie mesta na túto službu sa stále zvyšujú. Mimochodom, mesto minulý rok podpísalo novú 10-ročnú zmluvu s prevádzkovateľom verejnej dopravy, v rámci ktorej zaplatí najvyššiu sumu za túto službu v širokom okolí. V susednom Zvolene platia rovnakému dopravcovi 2,04 eur za kilometer, v Nitre 2,57 eur za kilometer,… a pozor, vysúťažená suma pre obyvateľov Banskej Bystrice bola neuveriteľných 3,93 eura! Tú sa síce podarilo rokovaniami znížiť na 3,04 eura, no stále je bezkonkurenčne najvyššia! Z kľúčového prvku riešenia preťaženej dopravy mesta sa tak stáva skôr ekonomická guľa na nohe, ktorá bude odsávať z mestského rozpočtu množstvo zdrojov s minimálnym potenciálom nárastu počtu cestujúcich.

Rozumieme tomu, že vyriešenie problémov, ktoré sa nakopili za mnoho rokov nečinnosti, nebude jednoduché. Vieme však, akým smerom sa má mesto uberať a že je nevyhnutné začať okamžite prijímať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť dopravu v našom meste. Mesto nenafúkneme. Musíme sa pohybovať v takom priestore, aký máme k dispozícii. Preto ho musíme začať spravodlivo prerozdeľovať tak, aby sme sa do jeho ulíc všetci zmestili a mohli sa v nich pohybovať bezpečne, pohodlne a bez každodenného stresu.

Naše opatrenia pre zlepšenie dopravy a mobility v meste:

 • Zriadime pozíciu manažéra mobility
 • Zefektívnime systém fungovania MHD
 • Skvalitníme infraštruktúru pre peších
 • Zrýchlime procesy riadenia a prípravy projektov
 • Vybudujeme bezpečnú infraštruktúru pre cyklistov
 • Zavedieme systém zdieľaných bicyklov tzv. bikesharing
 • Zvýšime bezpečnosť na cestných komunikáciách upokojovaním dopravy
 • Zlepšíme parkovanie zavedením parkovacej politiky a nepredĺžime zmluvu s EEI
 • Vybudujeme detské dopravné ihrisko
 • Zavedieme participatívne metódy do plánovania dopravy, osvetu a vzdelávanie

Čo najskôr zriadime pozíciu mestského manažéra mobility, ktorý bude pripravovať a koordinovať zavádzanie všetkých dopravných projektov v meste s dôrazom na ich udržateľnosť. Posilníme odborné personálne kapacity na úrade v oblasti mobility, pretože je potrebné, aby sa tejto problematike venovala zvýšená pozornosť. Priority pri plánovaní opatrení budeme klásť na počet spokojne prepravených ľudí a nie na počet spokojne prepravených áut. Na realizáciu opatrení tiež využijeme externé zdroje z eurofondov a Plánu obnovy. Pri plánovaní opatrení siahneme aj po expertoch zo zahraničia, ktorí majú skúsenosti s plánovaním dopravných zásahov z rôznych európskych miest. Nebudeme vymýšľať žiarovku a použijeme čo najviac príkladov dobrej praxe z úspešných samospráv.

Verejná doprava v meste je systémový problém. Situáciu, kedy dotácie mesta pre prevádzkovateľa verejnej dopravy stúpajú a počet cestujúcich každým rokom stále klesá, nemôžeme nazvať inak ako zlyhanie kompetentných. Pre ilustráciu uvedieme čísla: podľa dostupných údajov bolo napríklad v roku 2004 prepravených verejnou dopravou viac než 19 miliónov cestujúcich, avšak v roku 2019 (pred koronou) to bolo už len 11,22 milióna cestujúcich. V prípade získania dôvery vo voľbách budeme tejto téme venovať mimoriadnu pozornosť. Už teraz poznáme niekoľko opatrení, ktoré by dokázali zefektívniť systém verejnej dopravy tak, aby sa do nej postupne cestujúci vracali späť. Odstránením súbehov autobusov, trolejbusov a prímestskej autobusovej dopravy, zosúladením nadväznosti spojov a integráciou s ostatnými druhmi dopravy je možné aj pri aktuálnej zmluve zvýšiť frekvenciu spojov, najmä v časoch dopravnej špičky v ranných a poobedných hodinách. Zavedenie časových lístkov, možnosť dobíjania kreditu cez internet alebo zakúpenia lístku prostredníctvom platobnej karty sú ďalšie možné opatrenia, ktoré zjednodušia obyvateľom cestovanie verejnou dopravou. V aktuálnej dobe, keď u našich susedov zúri vojna, v ekonomike inflácia a ceny fosílnych palív stúpajú, je nevyhnutné obyvateľom čo najskôr ponúknuť možnosti lacnej a spoľahlivej prepravy. Denné cestovanie autom tak, aby náklady významne nezasiahli rodinný rozpočet, si totiž bude môcť dovoliť stále menší počet ľudí.

Za najdôležitejší spôsob prepravy po meste považujeme chôdzu. Tej je, paradoxne, v našom meste venovaná najmenšia pozornosť. A to aj napriek tomu, že chodcom je v podstate každý – aj ten, kto využíva na presun auto alebo verejnú dopravu. To, v akom stave sa nachádzajú chodníky v našom meste, všetci vieme a denne to vidíme. Vieme aj to, že na mnohých z nich dokonca parkujú autá alebo sú na nich iné fyzické prekážky. Videli ste už niekedy stĺp v strede cesty pre autá? Nie? Zato stĺpov v strede chodníkov máme v meste množstvo! Preto bude našou prioritou postupné budovanie peších koridorov, ktorými sa chodci bezpečne a pohodlne dostanú z každej mestskej časti do centra. Vytvoríme tiež bezpečné a bezbariérové zóny pri školách. Zatraktívnením verejných priestranstiev a doplnením zelenej a modrej infraštruktúry zvýšime motiváciu obyvateľov pohybovať sa po meste chôdzou. Fakty z vyspelých miest v zahraničí dokazujú, že bezpečný a atraktívny verejný priestor doslova nabáda k chôdzi a nepochybujeme o tom, že to isté môže platiť aj v našom peknom a nie veľkom meste. Pretože, priznajme si, naše mesto nie je veľké. Prečo teda na krátke vzdialenosti sadať do auta?

Využívanie bicykla na denné cesty po meste považujeme za najefektívnejší spôsob prepravy a sami ho využívame veľmi radi a často. Tiež však musíme skonštatovať, že pohyb po našom meste na bicykli nie je bezpečný. Iste sa nájdu koridory a ulice, kde sa cyklisti necítia ohrození, ale vziať dieťa do mesta bicyklom si netrúfne každý. A to je chyba! Správy o intenzívnom plánovaní ucelených cyklotrás v našom meste už počúvame minimálne desať rokov. Reálne sa však postavila len jedna. Ostatné sú stále v rovine plánovania, prípadne na niektorých miestach pribudli provizórne pruhy či zdieľané chodníky pre peších a cyklistov, ktoré však nemajú žiadnu kontinuitu. Áno, procesy ich plánovania a zdĺhavé vysporiadanie pozemkov vedia byť problémom, ale ak mesto za 8 rokov nedokáže pripraviť ani jednu z ohlasovaných spojníc sídlisk a centra mesta, ide o obrovské zlyhanie. Mrzieť nás to môže aj preto, lebo práve na budovanie cyklotrás môže mesto získavať významné financie z európskych fondov alebo najnovšie z Plánu obnovy. A to sa nedeje. V prípade získania dôvery vo voľbách je náš plán jasný – posilniť oddelenie plánovania projektov a vytvoriť podmienky na to, aby sa procesy pri príprave podkladov na budovanie cyklistickej infraštruktúry výrazne zrýchlili. Banská Bystrica ako jediné krajské mesto nemá doposiaľ zavedený systém verejných bicyklov, napriek tomu, že je to jeden z najefektívnejších nástrojov ako motivovať obyvateľov využívať na krátke vzdialenosti po meste bicykel. Preto bude bikesharing jedným z prvých projektov, ktorým sa budeme v oblasti cyklorozvoja venovať.

Neustále narastajúci trend motorovej dopravy spôsobuje aj stále vyššie riziko kolízií. Banskobystrické médiá čoraz častejšie prinášajú správy o zrazených chodcoch a cyklistoch, alebo kolíziách áut. Jednou z našich priorít pri riešení dopravy je preto zvyšovanie bezpečnosti. Riešenia už existujú a môžeme sa nimi inšpirovať v iných mestách. Jedným z osvedčených spôsobov, ktorý je zároveň finančne nenáročný, je upokojovať dopravu v meste tak, aby sme znižovali ohrozenie všetkých účastníkov premávky, a zároveň zlepšovali plynulosť samotnej dopravy.Sú mestá, ktoré postupne zavádzajú znižovanie rýchlosti na 30 km/h na mestských komunikáciách a 50 km/h ponechávajú len na hlavných mestských tepnách. Nepochybujeme o tom, že takéto opatrenia by prispeli k zvýšeniu bezpečnosti aj v Banskej Bystrici. Ulice by sa tak stali bezpečnejšie a príjemnejšie a nebáli by sa po nich pohybovať chodci, cyklisti, rodičia s malými deťmi, aj seniori. Ako povedal bývalý starosta Bogoty, ktorý je dnes už uznávaným prezidentom medzinárodnej organizácie pre udržateľnú mobilitu v New Yorku: “Podstatou dnešného konfliktu sú skutočne autá verzus ľudia… Môžeme mať mesto, ktoré je veľmi priateľské k autám, alebo mesto, ktoré je veľmi priateľské k ľuďom. Nemôžeme mať oboje.” A my dodávame, že autá šoférujú ľudia.

Medzi najväčšie problémy mesta patrí statická doprava, o čom sme sa utvrdili aj pri osobných stretnutiach s obyvateľmi v jednotlivých častiach nášho mesta. Dlhodobo neriešené parkovanie bez cielenej regulácie sa dostalo hlavne na sídliskách do štádia, že autá zaberajú veľkú časť verejného priestranstva. Autá parkujú na trávnikoch, chodníkoch, ba aj na bývalých ihriskách. Parkovanie už dokonca obmedzuje ľudí v ich každodennom živote. Neraz sme si vypočuli príbehy, ako ľudia musia odchádzať z návštevy skôr, aby mali kde pri svojom dome zaparkovať, susedia sa medzi sebou hádajú, kto komu zabral „jeho“ parkovacie miesto, autá na chodníkoch obmedzujú chodcov, rodičia s kočíkmi či ľudia s obmedzenou možnosťou pohybu nedokážu prejsť bezpečne ani od svojho vchodu po najbližší obchod… Áno, o parkovacej politike sa v našom meste hovorí dlhodobo, veď už na jar v roku 2016 bola situácia neúnosná a Mestský úrad v Banskej Bystrici vtedy rozbehol sériu verejných stretnutí k parkovaniu na sídliskách. Žiaľ, do dnešného dňa nepoznáme výsledky týchto stretnutí a nedošlo už k žiadnej inej aktivite, ktorá by naznačovala aspoň nejaké riešenia. Uvedomujeme si, že komunikácia a zavádzanie opatrení v tejto oblasti si vyžaduje väčšiu odvahu a jasnú víziu, ale uvedomujeme si aj to, že odďaľovaním riešenia tohto problému ho len zväčšujeme. V tejto téme máme jasno – budeme presadzovať postupné zavádzanie parkovacej politiky participatívnym spôsobom po jednotlivých častiach mesta tak, aby zavedené pravidlá neumožňovali parkovanie na trávnikoch, chodníkoch či ihriskách, ale aby priestor v bezprostrednej blízkosti obývaného územia slúžil ľuďom na šport, relax a zábavu. Parkoviská pritom budú situované v dostupnej vzdialenosti. Sme presvedčení, že implementáciou súboru opatrení v podobe zlepšenia verejnej dopravy, budovania bezpečných koridorov pre peších a cyklistov, zavedenia systému zdieľaných bicyklov a zvýšenia bezpečnosti bude postupne klesať potreba obyvateľov presúvať sa autami a ich počet už nebude narastať.

Obľúbeným „teoretickým“ spôsobom riešenia parkovania je vybudovanie nových parkovísk a parkovacích domov. Znie to dobre, avšak len dovtedy, kým si neuvedomíme, že už na to nemáme v bezprostrednej blízkosti obydlí priestor, a že vybudovanie parkovacích domov alebo parkovacích plôch je pomerne finančne náročné. V nadväznosti na to vyvstávajú ďalšie otázky: kto a koľko by bol ochotný za parkovanie platiť, ako ďaleko by bol ochotný kráčať k svojmu autu a kto by financoval samotnú výstavbu. Kým nemáme odpovede na tieto otázky, tak vo svojom volebnom programe nevieme a nechceme populisticky sľubovať niečo, čo by sme reálne nedokázali splniť. Z dlhodobého hľadiska ale vieme sľúbiť, že ak budú zavedené jasné pravidlá parkovania, tzv. parkovacia politika, na celom území mesta a ukáže sa, že záujem obyvateľov o zaberanie verejného priestranstva na účely parkovania je stále vysoký, budeme sa tým seriózne zaoberať. Veríme však, že efektívna podpora verejnej, pešej a cyklistickej dopravy výrazne zníži tlak na súčasné možnosti parkovania.

Predchádzať potrebe presúvať sa po meste autom aj na malé vzdialenosti je možné tiež tak, že v strategických územiach, kde je plánovaná nová výstavba a prináša veľké dopravné zaťaženie, budeme klásť dôraz a vyžadovať od investorov vybudovanie kvalitnej infraštruktúry (chodníky, cyklotrasy, podchody, nadchody, autobusové zastávky, osvetlenie, zeleň a pod.), ktorá umožní obyvateľom bezpečnú a pohodlnú dostupnosť aktívnymi formami dopravy (verejnou dopravou, bicyklom, pešo).

Uvedomujeme si, že v súvislosti s dobou sme všetci získali určité dopravné návyky. Na pohodlie odviezť sa všade autom sme si rýchlo zvykli, najmä preto, lebo nám na to boli dlhodobo vytvárané podmienky. Autá boli navyše cenovo dostupné pre stále väčšie množstvo ľudí. Doba však pokročila a je potrebné, aby sme tieto návyky začali meniť. Potrebujeme zmeniť pohľad na naše mesto a mať dostatok fantázie predstaviť si ho inak, ako sme na to boli dlhé roky zvyknutí. A hoci to nepôjde zo dňa na deň, je v našom vlastnom záujme vykročiť v ústrety zmene na moderné mesto.


Sme presvedčení, že samospráva by nemala len slepo nasledovať prvoplánové požiadavky obyvateľov, ktorí nemusia byť všetci zorientovaní v problematike rozvoja miest, urbanizme, udržateľnej dopravy a pod., ale mala by ísť vzorom, vzdelávať svojich obyvateľov a viesť ich svojimi rozumnými rozhodnutiami k zdravému životnému štýlu a vytvárať im na to podmienky. Samozrejme, je veľmi populárne vytvárať nové parkovacie miesta, ale rozhodne to nie je zodpovedné voči mestu, jeho obyvateľom a budúcim generáciám. Sme odhodlaní rozprávať sa o tom s obyvateľmi, načúvať im, diskutovať, hľadať spoločné riešenia. Vybudujeme detské dopravné ihrisko, kde dokážeme edukovať a viesť k správnym dopravným návykom obyvateľov už od útleho detstva. Nebudeme však populisticky sľubovať niečo, o čom vieme, že to nie je ani správne, ani dobré. Zvolili sme si ťažšiu cestu, ale toto sme my! Takúto víziu ponúkame Banskobystričanom a je len na nich, či nám umožnia posunúť naše mesto smerom k moderným mestám, alebo sa uspokoja s takou Banskou Bystricou, aká je dnes.

Bystrica má na viac!

Úspech našej kampane závisí aj od vašej podpory. Budeme vďační za každý prejav sympatií, za každú formu vašej podpory.

Na internetovej stránke www.dianajavorcikova.sk používame súbory cookies, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (prehliadač, mobilný telefón). Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám našej internetovej stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Zobraziť viac
Nastavenia cookies
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky dianajavorcikova.sk. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Zodpovedná osoba:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Pojem Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:
 • osobné údaje sú spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR)
 • korektne a transparentne;
 • pri spracovaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracované na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracovanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:
 • titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom. Cookies sú ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len prostredníctvom tretích strán:
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Instagram
Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • Formulár pre podporovateľov
 • e-mailová komunikácia

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:
 • za účelom zasielania noviniek z volebnej kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti počas volebnej kampane a aj po jej
 • skončení
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z
 • predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na
 • našej web stránke
 • na základe právnych základov
  • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
  • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon)
 • na základe oprávnených záujmov
  • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracované na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracovať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do skončenia volebnej kampane, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti: Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracované, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ Vám v takom prípade poskytne ako Dotknutej osobe kópiu spracovaných osobných údajov. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracovanie osobných údajov odvoláte. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracovanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti. Právo na obmedzenie spracovania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracovaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracovania. Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracovanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi. Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracoval. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Právo podať sťažnosť: ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 www.uoou.sk

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Zodpovednú osobu. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 01.11.2021
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies