Diana tím leto

Začiatkom leta 2021 sa začala stretávať skupina ľudí, ktorá sa zhodla v potrebe postaviť do komunálnych volieb 2022 nezávislého občianskeho kandidáta.

Oslovením priateľov a známych, ktorým rovnako záleží na našom meste, sa vytvorila väčšia skupina ľudí, ktorá sa rozhodla venovať svoj čas a schopnosti výberu vhodného kandidáta na primátora či kandidátku na primátorku a spracovaniu programového dokumentu pre Banskú Bystricu. Desiatky stretnutí nakoniec vyústili do podpory Diany Javorčíkovej ako občianskej kandidátky na primátorku mesta Banská Bystrica. Okolo Diany sa vytvoril tím spolupracovníkov, ktorí sa rozhodli jej kandidatúru podporovať a všestranne napomáhať jej víťazstvu v primátorských voľbách.

Sme rôznorodá skupina obyvateľov, ktorých trápi nevyužitý potenciál nášho mesta, ktorí chcú nielen presne pomenovať problémy Banskej Bystrice, ale hlavne nájsť riešenia a po úspechu vo voľbách ich aj zrealizovať. Sme skupina, ktorej cieľom je spoločne s Vami urobiť Banskú Bystricu lepším miestom na život. Sme otvorení spolupráci s každým, komu záleží na našom meste, kto rovnako vníma jeho stagnáciu a je kritický k jeho nedostatkom. Pozývame každého, koho oslovia naše ciele a riešenia, každého, kto prijme heslo našej kampane a verí, že Bystrica má na viac.

Diana Tím

Diana Javorčíková

Politologička, mestská aktivistka a manažérka dobrovoľníckych projektov. Pracuje v kreatívnom priemysle. Má za sebou koordináciu výroby v banskobystrickom dabingovom štúdiu, autorskú tvorbu a moderovanie dvoch vlastných relácií v rádiu, aj pozíciu online editorky v televízii. Je autorka a koordinátorka viacerých úspešných projektov ako Bystrická hodinka, Banskobystrický okrášľovací spolok, Športiáda seniorov, Podaj ďalej, Farebná ulička a iných. Spoluzakladala a koordinovala Komunitné centrum Fončorda. Je viacnásobnou držiteľkou ocenenia Srdce na dlani.

Oľga Bindasová

Psychologička a občianska aktivistka. Má dlhoročné skúsenosti v psychologickom poradenstve. Založila pracovisko Prevencie drogových závislostí a občianske združenie Heureka. Prednášala na Katedre andragogiky a psychológie FF UMB, pracovala v Centre pre rodinu o. z. Návrat a v Kancelárii verejnej ochrankyne práv. V tíme Diany Javorčíkovej Bystrica má na viac má postavenie poradkyne.

Videomedailón

Silvia Cochová

Vyštudovala enviro výchovu a postgraduálne štúdium ukončila ako krajinná ekologička v oblasti ochrany biodiverzity. Roky skúseností a praxe z neziskového sektora a práce s rôznymi vekovými kategóriami úročí v organizácii, ktorá poskytuje servis v oblasti dobrovoľníctva. V tíme Bystrica má na viac sleduje trendy v problematike aktívneho starnutia, angažovanosti obyvateľov a práce s mládežou. Zaujíma sa o príklady dobrej praxe zamerané na zvyšovanie biodiverzity či adaptácie na zmenu klímy v meste.

Videomedailón

Juraj Droppa

Zriaďovateľ Školy u Filipa, člen komisie Mestského zastupiteľstva pre vzdelávanie v Banskej Bystrici ako neposlanec. Devätnásť rokov riadi základnú školu, takže sa vyzná v školstve. Nie je mu ľahostajná klimatická kríza, má odvahu a chuť zapojiť sa do jej riešenia.

Videomedailón

Csilla Droppová

Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobila na UMB v Banskej Bystrici, prednášala na univerzitách v USA. Pracuje ako free-lance konzultantka a lektorka v oblasti manažmentu, marketingu a destinačného manažmentu cestovného ruchu. Je externou konzultantkou pre strategický a finančný manažment. Pôsobí v správnych radách viacerých mimovládnych neziskových organizácií venujúcich sa rozvoju občianskeho aktivizmu. Je koordinátorkou medzinárodného ľudskoprávneho podujatia HUMAN FORUM. V tíme Bystrica má na viac pôsobí ako odborníčka na občiansku spoločnosť a medzisektorovú spoluprácu.

Videomedailón

Ivana Figuli

Právnička a aktivistka. Vyštudovala humanitárne právo vo Francúzsku. Následne pôsobila v Gruzínsku a Mexiku, kde sa venovala právam utečencov a environmentálnemu právu. V roku 2013 sa vrátila na Slovensko a začala spolupracovať s občianskym združením VIA IURIS. Je členkou platformy Nie v našom meste v Banskej Bystrici. V tíme Bystrica má na viac pracuje ako právna poradkyňa.

Videomedailón

Beata Hirt

Riaditeľka nadácie, aktivistka. Od roku 1994 pracuje v neziskovom sektore, kde sa venuje najmä podpore komunitných projektov, rozvoju darcovstva a dobrovoľníctva. Aktívne sa zaujíma o vytváranie podmienok pre zapájanie občanov do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni. V tíme Bystrica má na viac sa venuje sociálnym témam a získavaniu podpory na volebnú kampaň.

Videomedailón

Peter Jombík

Podnikateľ v doprave a IT špecialista. V roku 2011 založil dopravnú spoločnosť zameranú na autobusovú dopravu. Implementuje inovácie a nové technológie v kontexte pomeru cena/ výkon. V tíme Bystrica má na viac sa venuje témam udržateľnej dopravy a rozvoja mesta.

Videomedailón

Tomáš Kliment

Odborník v oblasti renovácie historických vozidiel. Fanúšik histórie, pamiatok a neúnavný zberateľ tém, ktoré sa týkajú stavu a tvorby vizuálneho a obsahového charakteru mesta a jeho fungovania. V tíme Bystrica má na viac je aktívny v PR kampani.

Videomedailón

Ingrid Krajčovičová

Architektka, grafička a aktivistka. V roku 1992 založila grafické štúdio zamerané na firemnú identitu, knižnú tvorbu a výrobu umeleckých deliacich stien. Je aktívnou členkou platformy Nie v našom meste, v Banskej Bystrici spoluorganizovala zhromaždenia Za slušné Slovensko. V tíme Bystrica má na viac sa venuje grafike volebnej kampane a eventom.

Videomedailón

Martin Kvietok

Archeológ a absolvent práva so zameraním na pamiatkové právo. Celý svoj profesionálny život sa venuje štúdiu a propagácii najstarších dejín Banskej Bystrice a okolia. Päť rokov pôsobil v Stredoslovenskom múzeu. Je členom špaňodolinského baníckeho spolku Herrengrund. Posledné roky sa venuje záchrannej archeológii. V tíme Bystrica má na viac sa venuje problematike územného rozvoja, kultúre, športu a cestovnému ruchu.

Videomedailón

Ivica Nemčeková

Pracovala ako redaktorka v knižných vydavateľstvách. Bola aktívnou členkou a poverenou hovorkyňou občianskej iniciatívy Občania mestu. Záleží jej na tom, aby jej rodné mesto bolo miestom, kde sa dobre žije. Aj preto sa stala členkou tímu Bystrica má na viac.

Ľubica Póčová

Pôsobila v bankových inštitúciách ako projektový manažér. Angažuje sa v téme inovatívneho využitia verejných priestorov a zapájania verejnosti do komunitných aktivít. Dnes rieši environmentálne témy v spojení s filozofiou permakultúry, ich edukáciu spojenú s tvorivými aktivitami. V tíme Bystrica má na viac sa venuje participácii a zeleným témam.

Videomedailón

Lucia Rossová

Projektová manažérka, lektorka a aktivistka. Venuje sa dobrovoľníckym a zeleným témam, ktoré prepája so vzdelávaním. V tíme Bystrica má na viac sa zaoberá problematikou skvalitňovania mestského života. Od budovania hodnotných verejných priestorov, cez komunitné aktivity až po dobre nastavený transparentný systém, v ktorom má verejnosť možnosť participovať.

Videomedailón

Miroslava Vranovská

Občianska aktivistka. Vyštudovala manažment. Pôsobila v štátnej správe aj v komerčnom sektore. Venovala sa organizácii a riadeniu veľkých spoločností, personalistike a vzdelávaniu dospelých, cenotvorbe, daňovej metodike a kontrole, daňovým trestným činom a elektronickým službám. V tíme Bystrica má na viac pôsobí ako odborníčka na projektové riadenie.

Videomedailón

Ľuboš Vrbický

Podnikateľ a aktivista. Študoval environmentálne inžinierstvo so zameraním na technológie vody, ovzdušia a odpadov. Aktívne sa zaujíma o občianske dianie. Je mu blízke dobrovoľníctvo. V priebehu rokov bol zapojený do mnohých projektov v rôznych združeniach a nadáciách. Vedie rodinnú záhradnícku spoločnosť. V tíme Bystrica má na viac pôsobí ako odborník pre oblasť zelene a životného prostredia a koordinuje prípravu volebného programu.

Videomedailón
Na internetovej stránke www.dianajavorcikova.sk používame súbory cookies, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (prehliadač, mobilný telefón). Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám našej internetovej stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Zobraziť viac
Nastavenia cookies
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky dianajavorcikova.sk. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Zodpovedná osoba:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Pojem Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:
 • osobné údaje sú spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR)
 • korektne a transparentne;
 • pri spracovaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracované na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracovanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:
 • titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom. Cookies sú ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len prostredníctvom tretích strán:
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Instagram
Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • Formulár pre podporovateľov
 • e-mailová komunikácia

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:
 • za účelom zasielania noviniek z volebnej kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti počas volebnej kampane a aj po jej
 • skončení
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z
 • predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na
 • našej web stránke
 • na základe právnych základov
  • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
  • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon)
 • na základe oprávnených záujmov
  • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracované na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracovať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do skončenia volebnej kampane, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti: Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracované, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ Vám v takom prípade poskytne ako Dotknutej osobe kópiu spracovaných osobných údajov. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracovanie osobných údajov odvoláte. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracovanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti. Právo na obmedzenie spracovania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracovaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracovania. Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracovanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi. Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracoval. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Právo podať sťažnosť: ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 www.uoou.sk

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Zodpovednú osobu. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 01.11.2021
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies