Víťazstvo nezávislej občianskej kandidátky na primátorku Banskej Bystrice v komunálnych voľbách 2022 je len časť našich ambícií. Pre úspešnú realizáciu zámerov uvedených vo volebnom programe je dôležité aj silné zastúpenie v mestskom zastupiteľstve. Poslanci, ktorí pracovali na obsahu volebného programu a aj tí, ktorí sa s jeho cieľmi stotožnili, ich dokážu priviesť aj do života.

Pre dosiahnutie čo najpočetnejšieho poslaneckého klubu v mestskom parlamente, je dôležitá spolupráca s ľuďmi s rovnakým hodnotovým nastavením. Preto sme s demokratickými stranami a platformami, s ktorými sme našli aj programový prienik, podpísali 1. júla 2022 Memorandum o spolupráci. Sú nimi strany:

Sloboda a Solidarita 
Progresívne Slovensko 
Demokratická strana
ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA 
SPOLU – občianska demokracia 
a zoskupenie nezávislých banskobystrických poslancov a poslankýň pôsobiacich pod názvom
Banskobystrická alternatíva.

Kandidátka na primátorku Banskej Bystrice

1

Diana Javorčíková

36 rokov

občianska kandidátka na primátorku a kandidátka za volebný obvod č. 5 – Fončorda

Projektová manažérka, produkčná, predsedníčka Banskobystrického okrášľovacieho spolku, rodená Banskobystričanka. Absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Kandidáti do mestského zastupiteľstva

volebný obvod č. 1 – Centrum

1

Branislav Bosák

51 rokov

kandidát za Slobodu a Solidaritu

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na ekonomiku priemyslu. 

4

Ivana Figuli

38 rokov

kandidátka za Diana tím

Právnička a aktívna občianka. Vyštudovala právo vo Francúzsku so špecializáciou na humanitárnu pomoc.

7

David Kapusta

33 rokov

kandidát za Banskobystrickú alternatívu

Daňový konzultant, právnik a aktívny obyvateľ mesta. Profesionálne sa zameriava transferové oceňovanie a finančné právo. Štyri roky slúži ako mestský poslanec. Vyštudoval doma právo a financie na VŠE v Prahe a Rotterdam University of Applied Sciences.

9

Pavol Katreniak

64 rokov

kandidát za Banskobystrickú alternatívu

10

Martin Kvietok

43 rokov

kandidát za Diana tím

Archeológ, súdny znalec, rodák z Banskej Bystrice. Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

volebný obvod č. 2 – Majer | Senica | Šalková | Uhlisko

6

Martin Úradníček

60 rokov

kandidát za Banskobystrickú alternatívu

7

Ľuboš Vrbický

43 rokov

kandidát za Diana tím

Absolvent Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde vyštudoval environmentálne inžinierstvo so zameraním na technológie vody, ovzdušia a odpadov. V minulosti sa podieľal na návrhu systému separovaného zberu odpadov v meste.

volebný obvod č. 3 – Rudlová | Sásová

7

Juraj Droppa

55 rokov

kandidát za Demokratickú stranu z Diana tímu

Zriaďovateľ Školy u Filipa, člen komisie Mestského zastupiteľstva pre vzdelávanie v Banskej Bystrici. Takmer dvadsať rokov riadi základnú školu, takže sa trochu vyzná v školstve. 

8

Csilla Droppová

51 rokov

kandidátka za Diana tím
kandiduje aj na VÚC

Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobila na Ekonomickej univerzite v Bratislave, neskôr na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prednášala na univerzitách v USA.

16

Ingrid Krajčovičová

64 rokov

kandidátka za Diana tím

Architektka, grafička a aktivistka. Pracovala na Útvare hlavného architekta Stredoslovenského kraja a na Výskumnom ústave služieb.

17

Jaromír Krško

55 rokov

kandidát za Diana tím

Vysokoškolský učiteľ, absolvent Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Od roku 1992 pôsobí na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. V roku 2017 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za univerzitného profesora.

18

Milan Lichý

61 rokov

kandidát za Banskobystrickú alternatívu

36

Tomáš Štrba

39 rokov

kandidát za Banskobystrickú alternatívu

37

Jana Toličová

56 rokov

kandidátka za Progresívne Slovensko

Absolventka FHV UMB v odbore anglický jazyk a filozofia. Krátko po absolvovaní štúdia sa venovala pedagogickej činnosti. Dva roky bola vyslaná MZV ako vedúca slovenskej delegácie pri pozorovateľskej misii ECMM v Sarajeve. Členka Progresívneho Slovenska. Venuje sa prekladateľskej činnosti ako úradná prekladateľka.

volebný obvod č. 4Jakub | Kostiviarska | Podlavice | Skubín | Uľanka

6

Marek Odaloš

34 rokov

kandidát za Banskobystrickú alternatívu

volebný obvod č. 5 – Fončorda

6

Martin Hanes

44 rokov

kandidát za Progresívne Slovensko
kandiduje aj na VÚC

Rodák z Banskej Bystrice, absolvent Ekonomickej fakulty UMB v odbore cestovný ruch. Majiteľ stavebnej firmy, aktívny športovec vo vytrvalostných športoch. Od roku 2017 člen hnutia Progresívne Slovensko, za ktoré v roku 2020 kandidoval do Národnej rady SR.

7

Miroslav Ivan

56 rokov

kandidát za Demokratickú stranu

9

Diana Javorčíková

36 rokov

občianska kandidátka na primátorku a kandidátka za volebný obvod č. 5 – Fončorda

Projektová manažérka, produkčná, predsedníčka Banskobystrického okrášľovacieho spolku, rodená Banskobystričanka. Absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

11

Hana Kasová

46 rokov

kandidátka za Banskobystrickú alternatívu

19

Rastislav Medveď

45 rokov

kandidát za Progresívne Slovensko

Riaditeľ firmy a certifikovaný tréner Google pre Google Workspace s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami v medzinárodnej firme so zameraním na digitálne a cloudové technológie.

25

Pavol Puskeiler

46 rokov

kandidát za Banskobystrickú alternatívu

Banskobystričan, ktorý sa od mladosti intenzívne zaujíma o dianie v Banskej Bystrici. Vyštudoval vysokú dopravnú školu na Technickej univerzite v Žiline.

volebný obvod č. 6Radvaň

9

Ľubica Póčová

45 rokov

kandidátka za Diana tím

Pôsobila v bankových inštitúciách ako projektový manažér. Angažuje sa v téme inovatívneho využitia verejných priestorov a zapájania verejnosti do komunitných aktivít.

10

Ľudmila Priehodová

69 rokov

kandidátka za Banskobystrickú alternatívu

volebný obvod č. 7Iliaš | Kráľová | Kremnička | Rakytovce | Pršianska Terasa

3

Miroslav Lupták

47 rokov

kandidát za Banskobystrickú alternatívu

4

Marcel Mojžiš

44 rokov

kandidát za ODS – občianski demokrati Slovenska

Na internetovej stránke www.dianajavorcikova.sk používame súbory cookies, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (prehliadač, mobilný telefón). Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám našej internetovej stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Zobraziť viac
Nastavenia cookies
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky dianajavorcikova.sk. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Zodpovedná osoba:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Pojem Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:
 • osobné údaje sú spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR)
 • korektne a transparentne;
 • pri spracovaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracované na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracovanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:
 • titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom. Cookies sú ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len prostredníctvom tretích strán:
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Instagram
Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • Formulár pre podporovateľov
 • e-mailová komunikácia

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:
 • za účelom zasielania noviniek z volebnej kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti počas volebnej kampane a aj po jej
 • skončení
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z
 • predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na
 • našej web stránke
 • na základe právnych základov
  • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
  • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon)
 • na základe oprávnených záujmov
  • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracované na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracovať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do skončenia volebnej kampane, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti: Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracované, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ Vám v takom prípade poskytne ako Dotknutej osobe kópiu spracovaných osobných údajov. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracovanie osobných údajov odvoláte. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracovanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti. Právo na obmedzenie spracovania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracovaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracovania. Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracovanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi. Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracoval. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Právo podať sťažnosť: ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 www.uoou.sk

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Zodpovednú osobu. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 01.11.2021
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies